Please log in or register to do it.
Lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp bạn làm chủ cuộc chơi
Lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp bạn làm chủ cuộc chơi

Ở cấp độ thứ nhất, lợi thế cạnh tranh cốt lõi đó có thể là một đặc tính về mặt chức năng. Ví dụ nếu tất cả điện thoại đều có phím bấm cứng thì điện thoại không có phím bấm (cảm ứng) sẽ là một lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh này nếu được dùng truyền thông “thổi” lên thật mạnh và lặp lại đủ số lần cần thiết thì sẽ găm vào đầu công chúng mục tiêu theo quy luật The First và thật khó để các hãng điện thoại sau này chạy đua thay thế được.

Ở cấp độ thứ hai, lợi thế cạnh tranh cốt lõi đó có thể là một đặc tính về mặt cảm xúc. Ví dụ nếu tất cả điện thoại đều chỉ được liên tưởng như một thiết bị liên lạc và giải trí thì một chiếc điện thoại tạo ra được một liên tưởng như sự chứng minh đẳng cấp dân chơi sành điệu thì sẽ là The First với đặc tính “dân chơi”.

Tìm hiểu chi tiết về lợi thế cạnh tranh trong tài liệu độc quyền do blogger Nguyễn Ngọc Long Blackmoon chia sẻ.

QR Code là gì và ứng dụng thế nào trong truyền thông?
Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm

Your email address will not be published. Required fields are marked *