Please log in or register to do it.

Vâng, đây là kết quả tự sướng của bạn Nguyễn Ngọc Long Blackmoon cùng bạn trai, vốn là hotboy trường báo Phú Bảnh Bao – cậu bé áo vàng đã từng hiện hình trên bật chủ kenh14 vì xâm hại hót-gơ Mẫn Nhi. Hô hô hô.

Cô phóng viên cảm thấy nhục quá hay sao phải chuyển nghề MC Kim Anh Xzone đã hướng dẫn chúng tớ tự sướng bằng tính năng “Khuôn mặt đẹp” của Samsung Galaxy S4. Nó “bắn” một tràng 8 phát tằng tằng tằng như súng liên thanh, sau đó cho chọn khuôn hình đẹp nhất.

Mà công nhận, quả ảnh này cũng có một sự lừa tình nhẹ. Xem thành phẩm xong tự nhục vì mình quá đẹp hơn thực tế :-))))))))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 31, 2013 at 11:07AM)

Tự sự một buổi sáng
Để làm truyền thông giỏi thì chỉ duy nhất hai thứ bạn không nên biết ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *