Please log in or register to do it.

Thật trùng hợp, sau bài phân tích của cô giáo rằng phát ngôn khẳng định “kinh doanh kiểu cắt mạc từ những năm 1990” của ông Khải Silk đã khiến “câu chuyện chỉ của ông với một khách hàng và vài ngàn người hóng chuyện đã khiến cả xã hội thấy mình trở thành người trong cuộc” thì bỗng dưng bài gốc trên zing được sửa.

Tốt thôi, vì câu chuyện của Khải Silk là câu chuyện liên quan vấn đề luật pháp. Đã là luật pháp thì trọng chứng hơn trọng cung, vấn đề bây giờ là của các cơ quan quản lý và điều tra. Còn 3 chữ “những năm 90” anh nhờ xoá đi, sửa thành “từ lâu” đến giờ phút này cũng chẳng còn giá trị, vì cụm từ “30 năm lừa dối” đã được đóng đinh trong nhận thức của giới truyền thông và xã hội.

Ông bà ta dạy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nhưng khi có khủng hoảng xảy ra thì uốn lưỡi 700 lần nhiều khi vẫn là không đủ đâu anh Khải ạ. Và cũng xin thưa với anh cùng các fans của anh là cô giáo ghét nhất kiểu làm ăn giả dối, gian manh và lừa đảo thế nên cô giáo sẽ im không nói gì tiếp nữa.

Để vài bữa khi mọi thứ be bét rồi cô giáo lại chỉ tiếp cho anh biết anh còn phát ngôn sai ở những điểm nào 


Nguồn: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Văn hóa và quyền lực truyền thông
Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: Thay vì phát ngôn gây sốc, Khải Silk nên tìm luật sư để đối diện với pháp lý

Your email address will not be published. Required fields are marked *