Please log in or register to do it.

Có bạn vừa đặt một câu hỏi khá thú vị trong mục comment: Khách quan, nhiều chiều và trung lập nhiều khi có biểu hiện giống nhau, anh phân biệt nó như thế nào anh Nguyễn Ngọc Long?

Xin được trả lời bạn là mình chẳng quan tâm nên đâu cần nhức đầu phân biệt. Mình chỉ đơn giản viết ra chính xác những điều mình nghĩ. Đôi lúc bạn đọc vô sẽ thấy sặc mùi chủ nghĩa cá nhân, đôi lúc bạn đọc vô sẽ thấy sặc mùi thảo mai ba phải (mà bạn nói là trung lập, với cả nhiều chiều).

Mình nghĩ đó là điểm khác biệt tuyệt đối của mình giữa một rừng người.

Có người họ muốn được nhìn nhận thuộc trường phái cực đoan thì 100% là nói theo chủ ý cá nhân. Có người lại muốn tỏ ra rất khách quan nên lúc nào cũng phải “giả vờ” nhiều chiều, trung lập. Như vậy mình thấy mệt đít và hại não, sống không thoải mái, không được là chính mình.

Mình tôn trọng sự thật từ chính trong suy nghĩ của mình nên không bao giờ lừa dối bản thân. Mọi thứ viết ra rơi tõm vô thể loại nào (một chiều hay nhiều chiều) xin nhường cho mọi người cứ tự nhiên cảm nhận và quánh giá.

Nói chung là mình không ngu nhưng đôi lúc vưỡn cứ muốn tỏ ra nguy hiểm nhẹ. Hiu hiu.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – May 28, 2013 at 12:22PM)

Hãy kết bạn khi bạn thực sự quan tâm
Có 3 câu chuyện phía sau một bức hình (phần 4)

Your email address will not be published. Required fields are marked *