Please log in or register to do it.

Mình xài hao quá, đứt cả dây con chuột bạn Tháng Tư tặng rồi.

Bây giờ bỏ con chuột của bạn Lê Na tặng ra xài. Chuột này không có dây nên không biết sẽ bị đứt gì đây ta???

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 01, 2012 at 08:45PM)

Chào buổi chiều
Bí quyết tăng 30% lương, giảm 30% giờ làm - Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *