Please log in or register to do it.

Chào buổi chiều. Ngủ một giấc thiệt là đã quá chứ. Bắt đầu tưng bừng đến đêm thôi nào. Oh yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 02, 2012 at 05:30PM)

Dám Hỏi - Dám Nghĩ - Dám Làm - Dám Chịu
Hư Chuột

Your email address will not be published. Required fields are marked *