Please log in or register to do it.

Sau bữa cơm bà ngồi học đan áo trên laptop, ông đánh cờ trên iPad, bố uống trà ảo ở iPhone, mẹ ủi đồ trên iPod, các con học bài trên iPad mini, mấy cháu nhỏ chơi cờ cá ngựa bằng PS Vita.

Gia đình hạnh phúc!!! Vãi gia đình.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 17, 2013 at 09:14PM)

The first love
Thời trang công sở - Menatplay

Your email address will not be published. Required fields are marked *