Please log in or register to do it.

Mình hiện có 1297 friends, 30% trong số này không tương tác qua comment, cho nên mình xin phép sẽ thực hiện remove định kỳ. Ai muốn giữ lại kết nối vì lý do gì đặc biệt xin comment hoặc PM cho mình được biết trước 11.59pm hôm nay nhé.

Mình cũng trả lời chung luôn một số PM đề nghị kết bạn: facebook này mình chỉ add những người là “bạn thật”, tức là đã trao đổi – tương tác một thời gian dài đủ để hiểu nhau, hoặc đã ăn uống chơi bời gặp mặt, làm việc chung v.v…

Facebook này mình không add người lạ đâu ạ :-)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 03, 2013 at 07:53AM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Đừng xoá tên mình nhé. Mình rất thích cách đặt và giải quyết vấn đề của bạn.