Please log in or register to do it.

Ủ ôi, xấu hổ quá. Trước giờ chưa khi nào hỏi coi bác gái sinh năm bao nhiêu, cứ mặc nhiên cho rằng ba mình sinh năm 1955 thì bác gái cũng tầm tầm đó.

Bữa nay mới biết bà nội ăn chơi sớm, 16 tuổi đã sanh con. Năm nay bà 83, bác gái 67 tuổi. Dã man là trẻ!!!

Mình bảo trời ơi cháu không thể hình dung bác đã gần “thất thập cổ lai hi” cơ đấy. Làm sao để cháu có thể trẻ như bác bây giờ???

Giàng ơi, sao tôi già quá vậy??????? May mà tuy già nhưng vẫn đẹp. Huhu :-((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 02, 2013 at 11:35PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *