Please log in or register to do it.

Người yêu cũ qua nhà ăn cơm, mama khen “càng ngày càng đẹp trai”. Hô hô.

Em í mà cởi đồ ra cho coi hình xăm kín lưng kín ngực như Yakura chắc mama ngất luôn.

Ai đang yêu mình cũng ngoan, hết yêu mình cái hư ngay!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 02, 2013 at 06:44PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *