Please log in or register to do it.

Thành phố này có nhiều người nghèo tới mức ngoài tiền ra thì họ chẳng còn gì khác!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 02, 2013 at 04:58PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Phẫn nộ với CV của một em cử nhân báo chí - Thêm 3 cách để nhà tuyển dụng quăng CV của bạn vô sọt rác, ngay lập tức!!!

Your email address will not be published. Required fields are marked *