Please log in or register to do it.

Hình này giúp bạn liên tưởng đến điều gì?

Đáp án là một câu chuyện cực kỳ thú vị sẽ được để ở chế độ friend’s only đồng thời gửi tới email cho những bạn đăng ký theo dõi trên blog này http://goo.gl/So7Pd0

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 20, 2013 at 08:31AM)

Tinh năng "Tận tâm phục vụ bằng cả trái tim" của S4
TRUNG THU XANH

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Hổm giờ cứ tưởng anh Long bỏ bê cái blog nì rồi, ng cứ buồn buồn, ai dè giờ đã đầy đủ thông tin ^^.

    Thanks a đã chia sẻ :)

  2. kẹo cáou