Please log in or register to do it.

Khi còn truyền thông cho Galaxy S4 của các bạn Samsung, mình đến là khổ ải với các bạn. Cứ đòi phải khen tung trời lên, động chê một câu thì giãy nãy như đỉa phải vôi.

Cơ mà cái gì mình chưa trải nghiệm, hoặc nó chưa đủ thuyết phục mình rằng nó tốt thật làm sao mình khen cho được? Bộ bắt mình phải vi phạm nguyên tắc của mình để nói xạo (với bản thân) thì các bạn mới vừa lòng sao?

Tại sao khi đấy chẳng ai nói cho mình biết rằng khi cắm tai nghe vô và tăng dung lượng thì được cảnh báo ngay lập tức? Một tính năng “tận tâm phục vụ bằng cả trái tim” thế này sao không nói? Cứ bắt khen mấy cái tính năng ba lăng nhăng mình chẳng thích gì cả!

PR miễn phí cho S4, dù thực tế mình vẫn đang để âm lượng cực đại phớt lờ cảnh báo. Chỉ vì bảng cảnh báo này hiện lên thực sự bất ngờ và đầy “touching” cho một sản phẩm thuần công nghệ…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 20, 2013 at 01:35PM)

Tàu HQ59
Hỏi nhỏ

Your email address will not be published. Required fields are marked *