Please log in or register to do it.

“Lễ chào cờ sáng nay tại Trường Sa lớn đã diễn ra trực tiếp cùng với lễ thượng cờ tại Lăng Bác và được truyền trên VTV1, VTV6. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và đã tham gia dù trực tiếp hay chỉ trong suy nghĩ!

Các bạn hãy tin một cánh bướm đập ở Amazon cũng tác động đến Vạn lý trường thành. Những hành động nhỏ gom lại thành sức mạnh lớn. Tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo Việt nam của người dân chúng ta chính là vành đai bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Việt nam.

Đừng bỏ qua tối nay 20h xem trực tiếp Biển đảo của chúng ta trên VTV6, VTV1 và VTV4”

(Nhà báo Tạ Bích Loan)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 07, 2013 at 05:33PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon

Your email address will not be published. Required fields are marked *