Please log in or register to do it.

HỌC SÁNG TẠO, HỌC TRUYỀN THÔNG

Người làm truyền thông phải ăn truyền thông, uống truyền thông, ngủ truyền thông, đọc truyền thông và sống truyền thông. Nhìn một con kiến bò trên mẩu bánh cũng phải nghĩ ra một ý tưởng truyền thông kinh thiên động địa; nhìn một chiếc lá rơi cũng phải liên hệ đến kế hoạch ra mắt sản phẩm không bao giờ có thể đụng hàng.

Trong buổi học Lập kế hoạch truyền thông vào ngày 15/6 (tại Sài Gòn) và 22/6 (tại Hà Nội) tới đây, mình sẽ lần đầu tiên công khai kho dữ liệu hàng trăm ý tưởng truyền thông của mình được lưu trữ riêng tư trên Pinterest.com. Các bạn cũng sẽ được chia sẻ cách thức “đọc báo” kiểu truyền thông. Để vừa không lạc hậu về tin tức mà vẫn phát sinh được các ý tưởng truyền thông quý giá.

SÁNG TẠO là tố chất bắt buộc phải có của người làm truyền thông. Thật may là chúng ta có thể học được kỹ năng này MỘT CÁCH DỄ DÀNG.

Thử thảo luận bằng cách làm một bài tập nhỏ. Đầu tiên các bạn click vào đây http://bitly.com/13KFvaL để đọc bài viết, sau đó comment cho mình biết bạn sẽ vận dụng nó thế nào vào công việc truyền thông cho tổ chức, công ty, doanh nghiệp của bạn (hoặc một doanh nghiệp khác mà bạn cảm thấy phù hợp).

>>> Bạn nào quan tâm muốn đăng ký khóa học thì tìm hiểu ở đây http://on.fb.me/13njFLG và ở đây http://on.fb.me/13njEHt

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 07, 2013 at 06:44PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *