Please log in or register to do it.

Vừa ló mặt ra khỏi phòng thấy anh này đẹp trai quá trời, xin anh ấy chụp một tấm hình về ngắm.

Cứ tưởng không cho, ai dè ảnh cười thân thiện, vui vẻ nhận lời ngay, dễ thương gì đâu á.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – June 04, 2013 at 09:06PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long Blackmoon
Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *