Please log in or register to do it.

Ngồi cà phê có mấy ông bạn trong cộng đồng người Khơ-Me bức xúc:

“Anh làm trong giới showbiz anh có biết con nhỏ Trà Ngọc Hằng không vậy?

Cộng đồng chúng tôi đâu có thứ xúc vật ngu ngốc như con nhỏ đó? Nó được ba má nó nuôi dạy thế nào mà dám dùng chữ “người Miên”? Khác gì kêu tổ tiên… ăn cứt.

Trời ơi sao con nhỏ đó nó ngu quá vậy? Mà mấy thằng nhà báo cũng ngu quá thể ngu nó nói gì cũng tương lên báo được???”

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Dư luận nhiều chiều
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Thương

Your email address will not be published. Required fields are marked *