Please log in or register to do it.

Mình chuẩn bị viết bài về việc Xử lý khủng hoảng truyền thông của VNG, ai quan tâm thì LIKE đăng ký, khi nào viết xong mình tag vô đọc nhé.

Long Velo

5 điểm VNG có thể làm tốt hơn để xử lý "Khủng hoảng truyền thông"
Uống bia rượi thế nào cho tốt

Your email address will not be published. Required fields are marked *