Please log in or register to do it.

Phí dịch vụ 5.000.000đ/giờ (năm triệu VNĐ), Phí dịch vụ 4.000.000đ/giờ (bốn triệu VNĐ), các bạn tự chịu mọi loại thuế. Chú ý:

1- Khi mời mình tư vấn, các bạn tự lo mọi thủ tục. Mình sẽ không ký kết bất cứ loại giấy tờ nào như là hợp đồng tư vấn, hợp đồng cộng tác viên v.v… Mình chỉ đồng ý ký giấy tờ duy nhất là phiếu xác nhận đã nhận đủ tiền. Lý do: mất thời gian đọc và nghiên cứu hợp đồng.

2- Thời gian tư vấn tính từ khi các bạn bắt đầu hỏi cho đến khi kết thúc buổi trao đổi (điện thoại/skype/zalo/viber/facetime/trực tiếp…) bao gồm cả thời gian các bạn mô tả các loại tài liệu, giấy tờ, chiến lược. Mình không làm việc qua email theo kiểu “các vấn đề sau, nhờ anh về xem xét và trả lời giúp bọn em qua email”.

3- Các bạn vui lòng thanh toán chi phí tối thiểu là 1h đồng hồ tư vấn (tính theo giá công bố phía trên 3.000.000đ) để đặt cọc. Sau khi buổi tư vấn kết thúc, chi phí sẽ tính theo thời gian thực. Nếu thời gian dưới 1h, các bạn phải trả đủ 1h. Nếu thời gian trên 1h, sẽ làm tròn theo nguyên tắc +1. Thí dụ, thời gian tư vấn 1h5′ sẽ tính thành 2h, thời gian tư vấn 3h20′ tính thành 4h.

Địa điểm và thời gian tư vấn cần có sự thống nhất giữa 2 bên. Mọi chi phí đã thực hiện sẽ không được hoàn trả dưới bất cứ hình thức nào.

Các bạn vui lòng nghiên cứu thật kỹ trước khi đặt lịch tư vấn. Xin cảm ơn nhiều.

15355915_749980945153997_1182782987_n

Hợp tác truyền thông với blogger Nguyễn Ngọc Long
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *