Please log in or register to do it.

Đi coi kịch Đôi Bờ ở Sân khấu nhỏ 5B, mình nhắn tin chọc Mỹ Uyên. Đến giờ nghỉ giải lao, cô ấy nhắn lại: “Bỏ The Voice đi coi kịch hả”.

Mình trả lời: “Trời. Thì 2 bên cùng diễn kịch. Coi nghệ sỹ tử tế diễn có tốt hơn không kakakakaka”

Phải không ta???

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Hạnh phúc hay không là do mình quyết định
Scan cái này với phần mềm qr code reader nha bé.

Your email address will not be published. Required fields are marked *