Please log in or register to do it.

Scan cái này với phần mềm qr code reader nha bé. He he.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đi coi kịch Đôi Bờ ở Sân khấu nhỏ 5B
Chương trình từ thiện đi thăm hỏi và phát quà cho đồng bào ở trại phong Bến Sắn

Your email address will not be published. Required fields are marked *