Please log in or register to do it.

Thôi đi ăn trưa chém gió với bạn Nga Hiền và Lương Công Hiếu đây. Hai bạn Hà Nội, một bạn Hải Phòng, sống ở Sài Gòn, hẹn hò nhau đi ăn đặc sản Nha Trang í. Hại não quá!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 11, 2013 at 11:21AM)

Trà chanh chém gió
TOP 5 HHVN PHAN THỊ MƠ DÍNH "THẢM HỌA TRUYỀN THÔNG"

Your email address will not be published. Required fields are marked *