Please log in or register to do it.

Đêm thèm ăn sò huyết, vớ đúng phải quán “sò lông”.

Các đồng chí công an ơi, vô hốt quán “ốc ôm” này đi nhé. Trá hình quá, trá hình quá!!!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Mời đặt tựa cho tranh
CHUYỆN CƯỜI ĐÉO NỔI

Your email address will not be published. Required fields are marked *