Please log in or register to do it.

Yêu thương phai phôi nghiêng chiều biền biệt. Sao không mưa rơi cho vợi nỗi lòng?

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Lời phật dạy
Nếu đẹp trai là có tội, thì...

Your email address will not be published. Required fields are marked *