Please log in or register to do it.

Nếu đẹp trai là có tội, thì phạm nhân Nguyễn Ngọc Long xứng đáng bị tử hình.

Tòa bác bỏ mọi lời bào chữa của luật sư Hai Hoangtrung :-(((((

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đến bao giờ...
Khổ cho bầu Tiên quá

Your email address will not be published. Required fields are marked *