Please log in or register to do it.

Phật dạy “Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình”.

Thế là khi gặp cái đứa mang đến nghịch cảnh cho mình, mình chỉ thẳng mặt nó mà nói “mày là thứ khốn nạn nhất quả đất, rồi mày sẽ chẳng ra gì đâu”.

Rồi ngước mặt lên trời vái lạy “Phật ơi, con tình nguyện làm người thôi ạ” :-((((

Nguyễn Ngọc Long Velo

Ăn thôi, mà ăn gì thì không nói.
Đến bao giờ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *