Please log in or register to do it.

Chẳng hiểu mình mắc bệnh gì mà cứ bị đánh thức dậy lúc đang ngủ là khỏi ngủ tiếp luôn :-((((

Đêm hôm qua đọc hồi ký Bão Lòng tới 3.30am, sáng ra khoảng 7.30am có một ác quỷ đội lốt thiên thần xà xuống đánh thức mình dậy kiếm vé xe, thế là mắt thao láo khỏi ngủ nghê gì luôn.

Dù đang gất là buồn ngủuuuuuuuu. Aaaaaaaaaa…

Nguyễn Ngọc Long

Kẻ bần cùng dưới đáy xã hội mang tên "đúng giờ"
Kẻ nào gian dối trong việc nhỏ thành công...

Your email address will not be published. Required fields are marked *