Please log in or register to do it.

Bún đậu cô Khàn
Lồng làn Hà Lội

Số 102/1B Cống Quỳnh, Q1. Đối diện chếch trường Sân Khấu, gần ngã 3, cùng hướng đường Bùi Viện.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Tặng cô Phương Xấu làm bài đăng báo nhé.
Bún đậu cô Khàn

Your email address will not be published. Required fields are marked *