Please log in or register to do it.

Sau khi mình đăng status tâm sự chuyện tìm bạn đời thì có rất nhiều bạn vô chửi bới, nói mình bắt vợ làm osin, làm cái máy đẻ (5-7 đứa con); cũng có nhiều bạn vô nói mình không hiểu gì về đàn bà con gái, chẳng cô nào thèm cưới mình đâu; có nhiều bạn thì tâm sự là sẵn sàng tìm hiểu mình và rất thích mẫu đàn ông như mình… bất chấp mình đã 5 lần 7 lượt ghi rất rõ ở comment rằng MÌNH CHỈ THÍCH CON TRAI THÔI và mình tìm bạn đời chứ không cưới vợ.

2 cái đó khác nhau mà. Mình cũng định đi xin con nuôi về nuôi mà, có bắt ai làm máy đẻ hay làm osin đâu ạ? Mình cũng đâu có nhu cầu phải hiểu gì về đàn bà con gái đâu ạ.

Vậy nên mình cúi đầu tạ lỗi với những bạn gái đã thất vọng vì mình; cảm ơn những lời góp ý của một số bạn cho mình và … không biết nói gì hơn với những bạn tích cực chửi bới mình!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Thu, 14 Mar 2013 at 07:39 AM)

Tấm lòng người nghệ sĩ
Nhiều lúc ngẫm nghĩ cũng thấy buồn cho mình

Your email address will not be published. Required fields are marked *