Please log in or register to do it.

Có 3 điều vô cùng khó khăn trong cuộc sống, đó là:

1. Giữ được điều bí mật
2. Quên đi sự xúc phạm
3. Biết dùng thời gian rỗi một cách có ích

Bạn đã làm được mấy điều?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 01, 2012 at 12:24AM)

Bí quyết tăng 30% lương, giảm 30% giờ làm - Nguyễn Ngọc Long
Truyền thông là Cuộc chiến nhận thức

Your email address will not be published. Required fields are marked *