Please log in or register to do it.

Yours became mine

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Đang chơi một trò rất kinh tởm đó là nói thật
Khi đẹp trời, người ta dễ quên những lời thề nguyền trong gió bão

Your email address will not be published. Required fields are marked *