Please log in or register to do it.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN
✪ Hotline 0903.16.56.46 – Gặp Long
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng
✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng
✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng
✔ Chân yến chưa qua tinh chế từ 3 – 3.5 triệu/lạng tuỳ to nhỏ

feedback-form-template

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

Nếu cần báo giá thấp hơn, Đặt Yến Vụn sẽ giúp quý khách lấy yến giả (đầy rẫy trên thị trường) trộn vào yến thật để có giá tiền tương ứng. Mức 1.000.000đ/lạng hay 500.000đ/lạng đều có hết!
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

► Nguyên tắc 1: phải đặt trước mới có hàng yến vụn
► Nguyên tắc 2: Chỉ mua khi bạn chấp nhận mẫu mã và bao bì xấu

Chân yến chưa qua tinh chế
Hợp tác truyền thông với blogger Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *