Please log in or register to do it.

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
✪ YẾN VỤN – LÀ PHẦN BỊ VỠ TRONG KHI SƠ CHẾ TỔ YẾN
✪ Hotline 096.88.44.992 – Gặp Khánh
✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦

✔ Yến tự nhiên đã tinh chế, phần vụn của yến đảo: 6 triệu/lạng
✔ Phần vụn của hồng huyết yến đảo đã tinh chế: 12 triệu/lạng
✔ Yến vụn tổng hợp: 3.5 triệu/lạng – 1.8 triệu/nửa lạng
✔ Chân yến chưa qua tinh chế từ 3 – 3.5 triệu/lạng tuỳ to nhỏ

feedback-form-template

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

Nếu cần báo giá thấp hơn, Đặt Yến Vụn sẽ giúp quý khách lấy yến giả (đầy rẫy trên thị trường) trộn vào yến thật để có giá tiền tương ứng. Mức 1.000.000đ/lạng hay 500.000đ/lạng đều có hết!
☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻

► Nguyên tắc 1: phải đặt trước mới có hàng yến vụn
► Nguyên tắc 2: Friends của Nguyễn Ngọc Long Blackmoon được giảm 10% cho 3 lần đặt hàng đầu tiên
► Nguyên tắc 3: Chỉ mua khi bạn chấp nhận mẫu mã và bao bì xấu

Sống đơn giản cho đời thanh thản
Ra Thuỷ Tạ không nhất thiết phải ăn kem

Your email address will not be published. Required fields are marked *