Please log in or register to do it.

Tựa mông nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 23, 2013 at 10:54AM)

TELL THE TRUTH để được làm con người
Ăn lẩu Mẹ Kiếp, vịt quay Bắc Kinh

Your email address will not be published. Required fields are marked *