Please log in or register to do it.

Thấy 2 đứa bé ngồi co ro trong mưa.

Thằng nhóc áo kẻ rút từ bọc nylon ra 1 cái bắp luộc…

Thằng này đưa qua cho thằng kia ăn. Đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng 2 đứa bẻ đôi cái bắp, cùng ăn.

Chắc là ấm bụng.

Đám cưới Cối Chày
Một thằng ranh con nói láo không ngượng miệng

Your email address will not be published. Required fields are marked *