Please log in or register to do it.

“Tôi xấu và thế là tốt. Tôi không tốt và thế cũng chẳng xấu. Tôi không muốn trở thành bất kỳ một ai khác ngoài chính bản thân tôi”

Nguyễn Ngọc Long

Một ngày tràn đầy niềm vui
Không có chuyện cứ đi xe không chính chủ là bị phạt

Your email address will not be published. Required fields are marked *