Please log in or register to do it.

Vì tình yêu mà con tôi (Giày Đỏ) được sinh ra. Nhưng vì tôi nghèo khó mà nó coi tôi éo ra gì. Nhưng vì lam lũ nên tôi vẫn chụp hình pr cho Mẹ Yêu Bé của con.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – November 26, 2012 at 11:28AM)

Dị hợm – Nguyễn Ngọc Long
Tuyển trợ lý cho Blogger Truyền Thông Xã Hội – Nguyễn Ngọc Long

Your email address will not be published. Required fields are marked *