Please log in or register to do it.

Sau 1 thời gian xài S4 thì mình thấy thích nhất là mấy cái tính năng air của nó. Mình nói air ở đây nghĩa là ko cần chạm vô màn hình nhưng vẫn điều khiển được điện thoại.

Ví dụ cho dễ hiểu thì nếu đang dở tay gặm gà hoặc ăn cua mà vẫn muốn xài điện thoại thì cứ để tay cách màn hình một chút mà xài, máy vẫn chạy ngon lành.

Cũng ko thể nhớ hết có bao nhiêu cái air, nhưng có thể chia ra thành 2 nhóm chính là air view và air gesture. Hai nhóm này tên sao thì thực hiện như vậy.

Air view thì giữ yên ngón tay cách màn hình 1 tí là mình có thể coi trước được nội dung bất kỳ của email, sms, danh bạ, clip… Ngược lại, air gesture thì cần quơ tay cách cái màn hình điện thoại ra để điều khiển, chẳng hạn như vẩy tay để cuộn trang web hoặc vẩy tay để nhận cuộc gọi đến.

Mình thì hơi bị thích cái vụ này vì nhiều khi đang dở tay mà cần xài điện thoại thì quá sức là tiện

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – September 05, 2013 at 05:10PM)

Ghi nhanh – Nguyễn Ngọc Long
Chị cũng là tình yêu của em

Your email address will not be published. Required fields are marked *