Please log in or register to do it.

Thứ 7, ngày 7, tháng 7 vào hồi 7 giờ 7 phút 7 giây, kính đề nghị tất cả quý vị đàn ông con trai chuẩn men trên facebook dành ra 7 khoảnh khắc để nhìn nhận, đánh giá lại bản thân và thực hiện đúng, đủ, tốt trách nhiệm nghĩa vụ của mình từ nay về sau và trong suốt quãng đời còn lại.

Trân trọng dành tặng quý vị 7 tràng pháo tay bộp bộp u003C3

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Gâu, gâu... xin chào!
Baidu "bất ngờ" vì bị phản đối

Your email address will not be published. Required fields are marked *