Please log in or register to do it.

Tại sao lại bất ngờ? Tại sao lại phải cân nhắc? Rút đi luôn cho nó sớm chợ.

Dì tư cô tám đâu rồi, cho xin ít muối gạo tiễn vong hàng xóm cái coi.

~~~

Bài liên quan:

>> Chơi hay, chơi có trách nhiệm mới là dân chơi – http://on.fb.me/Od78jZ

>> Truyền thông Vietnam lên tiếng về sản phẩm của khựa có gắn trojan – http://on.fb.me/Od7c33

>> Baidu Player tự ý thay đổi trang chủ của trình duyệt web – http://on.fb.me/Mew1Qo

>> láng giềng trung quố và những trò ngang ngược – http://on.fb.me/MevLkt

>> wechat – một phần mềm nguy hiểm – http://on.fb.me/MSYiYL

>> Kế hoạch “Đấu tranh bằng phương pháp hòa bình” – http://on.fb.me/MSYvew

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Thứ 7, ngày 7, tháng 7 vào hồi 7 giờ 7 phút 7 giây
Cho... uống thuốc an thần!

Your email address will not be published. Required fields are marked *