Please log in or register to do it.

“THÀ QUAY TAY VỚI NGỌC TRINH CÒN HƠN LÀM TÌNH VỚI TRANG HẠ”.

Trời ơi chuẩn quá. Chuẩn thế. Chuẩn cmnr. Chuẩn không cần chỉnh và không được chỉnh. Chỉnh là hết chuẩn.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 29, 2013 at 12:09PM)

Cùng tham gia "Tìm kiếm ý tưởng giúp cuộc sống tốt đẹp hơn" bà con ơi
Chờ mong màn làm tình les nóng bỏng của em Thanh Hằng

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Có nhất thiết phải làm một trong 2 không , còn nhiều cơ hội để chọn mà =)) !