Please log in or register to do it.

Trời ơi, VTV2 đang chiếu Tây Du Ký phần 2 với dàn diễn viên cũ đóng kìa mấy bạn. Thích quá. Thích quá. Phim này coi không bao giờ chán. Giống kiểu đọc Đô-Rê-Mon í \u003C3

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 06, 2013 at 11:50AM)

QUẢNG CÁO NEPTUNE VỀ NHÀ ĐÓN TẾT: QUÁ NHIỀU BÀI HỌC VỀ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ
Đi triển lãm tranh của bà Đỗ Hương

Your email address will not be published. Required fields are marked *