Please log in or register to do it.

Chính thức cho phép bản thân buồn hết đêm nay sau sự cố vừa rồi… Mình thực ra rất yếu đuối chứ không hề cứng rắn. Haizzzz…

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 04, 2013 at 07:11PM)

Qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa là hết dzui
Job làm báo đồng tính tại Việt Nam

Your email address will not be published. Required fields are marked *