Please log in or register to do it.

Không rõ báo nào khởi đăng bài “Phản cảm ảnh nude mẹ con Dương Yến Ngọc” đầu tiên? Nhưng cá nhân mình thấy việc hai mẹ con chụp nude để làm từ thiện gì đó rõ ràng là chưa phù hợp lắm với văn hóa người Việt nhưng chưa tới mức phản cảm.

Tuy nhiên, đi đâu cũng bụp vào mắt cái câu “Phản cảm, phản cảm…” rồi kèm theo hình đứa bé giương đôi mắt ngây thơ ra nhìn thì bắt đầu thấy khó chịu và… phản cảm thật!

Một số báo còn mang hình đó ra ịnh chữ “phản cảm” vô làm banner câu khách nữa thiệt là hết biết. Chẳng biết trách ai bây giờ?

Hình như cả êkip thực hiện cũng chưa lường trước bức tranh lẽ ra họ sẽ dùng làm từ thiện lại được mang đi làm banner “phản cảm” – có trách họ được không? Bạn Dương Yến Ngọc đáng thương hay đáng trách khi chưa lường được tình huống này? Còn truyền thông sử dụng một hình đã được công bố vào sai mục đích thì có đáng trách hay không?

Cuối cùng, chưa biết ai đáng trách nhưng đứa bé – trong ngữ cảnh bức hình và dòng chữ thiếu lương tâm – kia thì lại rất đáng thương.

Nguyễn Ngọc Long

Dọn nhà
Tối hôm qua coi thời sự 19h xong thì mình bị đơ...

Your email address will not be published. Required fields are marked *