Please log in or register to do it.

Qua thăm văn phòng VINOVA của Mèo Lười và Alex Tuộc, được bao nhiêu là trai xunh gái đẹp tiếp đón nồng hậu quá mà mình xúc động phun trào nước mắt.

Và phong cách hoa hậu đó đã được ghi nhận bằng vương miện và băng choàng ngay lập tức. Ôi giây phút này muốn cảm ơn ba mẹ quá. I Love You, hú hú hú hú :-)))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 05, 2013 at 11:45AM)

Chuẩn bị có buổi chia sẻ về Truyền thông Trăng Đen với các bạn sinh viên yêu quý ngoài Hà Nội
Chia nhóm thảo luận trong buổi Offline ngày 04/08/2013

Your email address will not be published. Required fields are marked *