Please log in or register to do it.

Tôi không cần những người có thể đưa ra được những ý tưởng và kế hoạch siêu sao nhưng thực hiện làng nhàng.

Tôi chỉ cần những người bình thường, có những ý tưởng và kế hoạch bình thường nhưng có khả năng thực hiện cái kế hoạch bình thường đó một cách siêu sao.

Mấy người bình thường đó đây này :-)))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook – August 26, 2013 at 12:15PM)

Xì tai kiểu Kumpoo
"Biết đủ" để thành công

Your email address will not be published. Required fields are marked *