Please log in or register to do it.

Để đảm bảo đúng tinh thần dĩ hòa vi quý, thảo mai cháo quẩy, mình xin long trọng thông báo, việc các bạn hâm mộ ai đó rồi GÓP TIỀN MUA 1000 CÁI ĐIỆN THOẠI VÀ BAO NHIÊU SIM KHÔNG BIẾT VỀ NHẮN TIN CHO THẦN TƯỢNG LÀ HẾT SỨC BÌNH THƯỜNG.

Hy vọng hết bị tấn công dồn dập, OK chưa ạ. Và nhất là tiền đã mất, thời gian nhắn tin đã mất, cục tức đã đầy vơi, thì thôi status này giúp đỡ mất thời gian cho việc thanh minh chi nữa. Quyết định dzị đi nha. Túm lại, cái VIỆC NÀY KHÔNG HỀ THỂ HIỆN LÀ CÁC BẠN DƯ TIỀN, VÀ XÃ HỘI NÀY THÌ RẤT LÀ DỄ HIỂU.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 08, 2013 at 12:37PM)

Chụp với các em sinh viên iu quái
1000 điện thoại để nhắn tin cho thần tượng

Your email address will not be published. Required fields are marked *