Please log in or register to do it.

Má ơi, mua 1000 cái điện thoại về nhắn tin bình chọn cho thần tượng???? WTFH???????

Điện thoại rẻ nhất 300 ngàn là đã hết 300 triệu. Chúng bay dư tiền quá hỉ? Éo hiểu nổi cái xã hội này luôn!!!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 08, 2013 at 10:26AM)

Mua 1000 điện thoại nhắn tin cho thần tượng là chuyện bình thường
CÓ NÊN ĐI COI "NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ" HAY KHÔNG?

Your email address will not be published. Required fields are marked *