Please log in or register to do it.

Sáng ra đói quá, mà tiền thì đã hết, nghèo rồi. Thôi chụng nước mì tôm ăn tạm :-((((((((((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 11, 2012 at 08:07AM)

Tẩy chay?
Thúy Nga - Thương Hiệu của sự Sum Họp Gia Đình

Your email address will not be published. Required fields are marked *