Please log in or register to do it.

Meeting

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Vai trò của báo chí trong việc "định hướng dư luận" có vẻ hiệu quả quá nhỉ???
Anh Thơ và Trọng Tấn bị tạm cấm biểu diễn nghệ thuật

Your email address will not be published. Required fields are marked *